Tiruchanur Sri Padmavathi Ammavari Brahmotsavams – 2022

0
346
Tiruchanur Sri Padmavathi Ammavari Brahmotsavams - 2022

Tiruchanur Sri Padmavathi Ammavari Brahmotsavams – 2022

Date Day Morning Evening
20-11-2022 Sunday Dwajarohanam Chinnasesha  Vahnam
21-11-2022 Monday Peddasesha Vahanam Hamsa Vahanam
22-11-2022 Tuesday Muthyapupandiri Vahanam Simha Vahanam
23-11-2022 Wednesday Kalpavruksha Vahanam Hanumad Vahanam
24-11-2022 Thursday Pallaki Utsavam Vasanthotsavam

Gaja Vahanam

25-11-2022 Friday Sarvabhupala Vahanam Garuda Vahanam
26-11-2022 Saturday  Suryaprabha Vahanam Chandraprabha Vahanam
27-11-2022 Sunday Rathotsavam Ashwa Vahanam
28-11-2022 Monday Chakra Snanam (Panchami Theertham) Dwajavarohanam

Also Read Tiruchanur Temple Sevas and timings

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here