అక్టోబరు 17, 24వ తేదీల్లో వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం

195

తిరుమలలో ఎక్కువ మంది వృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు శ్రీవారిదర్శనం కల్పించాలన్న ఉన్నతాశయంతో టిటిడి ప్రతి నెలా రెండు సామాన్య దినాలలో వీరికి ప్రత్యేక దర్శనాలను కల్పిస్తోంది.

ఇందులో భాగంగా అక్టోబరు 17, 24వ తేదీలలో వృద్ధులు (65 సం|| పైబడినవారు), దివ్యాంగులకు 4 వేల టోకెన్లను టిటిడి జారీ చేయనుంది. ఉదయం 10 గంటల స్లాట్‌కు వెయ్యి, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు 2 వేలు, మధ్యాహ్నం 3.00 గంటల స్లాట్‌కు వెయ్యి కలిపి మొత్తం 4 వేల టోకెన్లు జారీ చేస్తారు.

Advertisements

Leave a Reply