Tiruchanur Sri Padmavatidevi Brahmotsavams-2017

0
84
padmavati ammavaru

Brahmotsavam starts from 15th November and ends on 23rd November.

Date Day Morning Night
15-11-2017 Wednesday Dwajarohanam Chinnaseshavahanam
16-11-2017 Thursday Peddaseshavahanam Hamsavahanam
17-11-2017 Friday Muthyapandirivahanam Simhavahanam
18-11-2017 Saturday Kalpavrukshavahanam Hanumadvahanam
19-11-2017 Sunday Pallaki Utsavam Gajavahanam
20-11-2017 Monday Sarvabhupalavahanam Garudavahanam
21-11-2017 Tuesday Suryaprabhavahanam Chandraprabhavahanam
22-11-2017 Wednesday Rathotsavam Aswavahanam
23-11-2017 Thursday Panchamitheertham Dwajaavarohanam

#About Sri Padmavathi Ammavari Temple

 

Advertisements

Leave a Reply